Registrace nového vozidla, motocyklu, přívěsu, apod. koupeného u dealera

Doklady, které budete potřebovat k registraci:

  • originál faktury
  • originál leasingové smlouvy + plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
  • originál velkého technického průkazu
  • originál dokladu o povinném ručení (kartička, která se vozí s sebou ve vozidle)
  • Doklady od majitele - kupujícího
  • Firma: kopie výpisu z obchodního rejstříku + kopii OP jednatele či jednatelů dle toho jak za společnost mohou jednat
  • Živnostník: kopie živnostenského listu, kopie OP majitele živnosti
  • Soukromá osoba (občan ČR): kopii OP
  • Soukromá osoba (cizinec): jako doklad totožnosti se považuje kopie povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla

 

pict
Aktuální ceny pohoných hmot
Nafta                     28.90
Natural 95             31,20

 

Propan-Butan 2 kg             99 Kč
Propan-Butan 10 kg           410 Kč
Propan-Butan 33 kg        1 345 Kč
Propan 5 kg 235 Kč
Propan 11 kg          495 Kč
Propan 33 kg         1482 Kč
   
Nákup EUR  24 Kč/1 EUR

 

Autoservis Českobrodská 3/17 +420 777 660 449
Rychloservis Dřevčická 626/12 +420 777 297 390
Autopůjčovna  +420 777 660 449
Půjčovna přívěsů +420 776 604 419
Pojištění vozidel   +420 777 660 449
E-mail  autoservis  auto@amodo.cz 
Obsluha čerpací stanice +420 776 604 419
Non-Stop odtah +420 774 660 418
E-mail čerpací stanice phm.drevcicka@amodo.cz

 

 

Amodo s.r.o.

©2021 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence